FETTAVSKILJARE

Fettavskiljare för kök, kiosker och cateringverksamheter

Inom restaurangverksamheter finns det flera olika produkter och utrustning som är viktiga att investera i. En av dessa är fettavskiljare. Fettavskiljare i restaurang är otroligt viktigt eftersom stora mängder fett ständigt spolas ner i avloppen. För att inte avloppen ska få stopp och andra problem, så kan en fettavskiljare vara väldigt användbar. Denna produkt, precis som namnet antyder, skiljer bort fettet från vattnet. Idag är det till och med en regel att installera fettavskiljare om större mängder fett kommer ut i avloppen. Det är Boverkets Byggregler som bestämt detta. Men hur fungerar egentligen en fettavskiljare? Inuti fettavskiljaren finns det en särskild behållare som samlar upp fettet. Det ”rena” vattnet rinner igenom här, men fettet fastnar. Med det sagt behöver du givetvis tömma en fettavskiljare regelbundet. Ju mer fett som spolas ner, ju oftare krävs tömning. Vi erbjuder olika varianter här, exempelvis kan du hitta praktiska fettavskiljare under bänk. Denna är lätt att komma åt när du behöver tömma.

Väldigt viktigt med fettavskiljare i kök

En fettavskiljare kan användas inom flera verksamheter, men är extra viktig just inom restaurang. I storkök och mindre kök är hygienen oerhört viktig. Om ett kök inte är utrustat med en fettavskiljare finns det inte bara ökad risk för slitage av hela avloppsnätet, utan det kan även orsaka otrevliga och obehagliga lukter som kan vara svåra att lokalisera eller få bort. En fettavskiljare under bänk är väldigt praktisk just eftersom den är väldigt lättinstallerad. Om man jämför med fettavskiljare som installeras under jord så är det alltså en betydligt enklare och smidigare process att montera en fettavskiljare under bänk.
I vårt utbud av fettavskiljare kan du välja mellan olika varianter, exempelvis typer som du monterar under en bänk. Vi har även produkter med olika kapacitet. Ett storkök behöver såklart en högre kapacitet än en mindre kiosk.

Visar alla 3 träffar